Terapiapalvelut Uusikaupunki ja Ulvila

Terapia voi toteutua muun muassa sairaalan maksusitoumuksella, Kelan harkinnanvaraisena psykiatrisena kuntoutuksena, Sosiaalitoimen maksamana lastensuojelun avohuollon tukitoimena, päivähoidon maksamana tai asiakkaan itsensä maksamana.

Terapiat ovat yleensä pitkiä, 2-3 vuotta kestäviä prosesseja, joissa vuorovaikutuksen keinoin on mahdollista kehittää psyykkistä eheytymistä ja ennaltaehkäistä myöhempää psyykkistä sairastumista varsinkin lasten ja nuorten kohdalla, jolloin selvät riskitekijät yksilö- tai ympäristötasolla ovat jo havaittavissa.

Psykoterapiassa pyritään luomaan mahdollisimman turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa asiakas uskaltaa olla oma itsensä ja tuoda oman mielensä sisältöä terapiassa työstettäväksi.

Terapian sisällöt, menetelmät ja tavoitteet muotoutuvat yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti yhteistyössä lähettävän tahon kanssa. Tavoitteet ja menetelmät samoin kuin teoreettinen lähestymistapa voivat vaihdella terapian eri vaiheissa.

Vanhempien ohjauskäynnit ovat aina osa lasten ja nuorten terapiaa. Terapeutti osallistuu myös verkosto- ja yhteistyöpalavereihin.

Yhteydenotto

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Viesti