Musiikkiterapia Uusikaupunki ja Ulvila

Psykoterapeuttinen hoito laaja-alaisen musiikkipsykoterapian viitekehyksessä kuuluu Adarian osaamisen alueeseen. Musiikkipsykoterapia on psykoterapian erityissovellus, ja sopii hoitomuodoksi kaiken ikäisille. Adarian erityisalaa ovat psyykkisesti oireilevat asiakkaat. 

Adarian musiikkipsykoterapiassa viitekehys on pääasiassa psykodynaaminen ja musiikki toimii siinä vuorovaikutuksen ja hoidon yhtenä välineenä olematta kuitenkaan itse tarkoitus. Musiikin rooli voi vaihdella terapian eri vaiheissa ja asiakas säätelee pääasiassa itse käytettävän musiikin määrän ja laadun sekä toteutustavan. 

Adarian tarjoamat musiikkiterapiapalvelut:

Arviointijakso: 3-5 kertaa, 45 min kerrallaan. 

  • Arviointi painottuu erityisesti vuorovaikutukseen ja tunne-elämään, sekä hoitomuodon soveltuvuuteen. 

Yksilöterapia: 1-2 kertaa viikossa, 45 – 60 min kerrallaan.

  • Tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa. 
  • Terapian kesto on yleensä 1-3 vuotta. 

Ryhmäterapia: 1-2 kertaa viikossa, hoitokerran pituus ryhmäkohtaisesti, enintään 120 min.

  • Ryhmän muodostumista edeltävät terapian soveltuvuutta arvioivat alkuhaastattelut. Näiden jälkeen asetetaan tavoitteet lähettävän tahon ja ryhmän kanssa neuvotellen. 

Äiti- vauva vuorovaikutusryhmät/muskarit

  • Äidin ja vauvan tuettuun musiikilliseen vuorovaikutukseen niille äideille, jotka kokevat kontaktin ja vuorovaikutuksen vauvan kanssa haasteellisena tai hankalana. Ryhmässä opetellaan leikkimään vauvan kanssa, kuuntelemaan vauvan tarpeita, tai herätellään vuorovaikutukseen haluttoman vauvan kiinnostusta yhteiseen kommunikointiin.

Kela korvaa terapiaa:

Kelan vaikeavammaisten lasten ja nuorten musiikkiterapiaa on mahdollista saada lääkinnällisenä kuntoutuksena mikäli asiakkaalla todetaan ongemia, jotka ilmenevät mm. vaikeuksina koulunkäynnissä, opiskelussa ja työssä. Kelan korvaaman musiikkiterapiajakson edellytyksenä on yleensä musiikkiterapeutin arvio musiikkiterapiatarpeesta sekä lääkärin lausunto. 

Yhteydenotto

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Viesti