Terapiaa Uudessakaupungissa ja Ulvilassa

Adaria on erikoistunut kompleksisen trauman ja siihen liittyvän rakenteellisen dissosiaation arviointiin ja hoitoon sekä traumojen sensorimotoriseen, keholliseen hoitoon.

Kohderyhmänä Adarialla ovat lapset, nuoret ja aikuiset, joilla ilmenee eri syistä johtuvia psyykkisiä ongelmia siten, että ne haittaavat selviytymistä arki- ja sosiaalisen elämän haasteissa. Kyse voi olla sairauden, vamman tai psyykkisen trauman aiheuttamasta ongelmasta, tai vaikeasta ja haasteellisesta elämäntilanteesta aiheutuvasta psyykkisestä kuormittumisesta, joka haittaa eheää persoonallisuuden kehittymistä ja liittymistä muiden ihmisten yhteyteen psyykkisesti tyydyttävällä tavalla.

Tutustu musiikkiterapiaan.

Terapeuttina toimii Tarja Kautsalo.
Tutustu Tarjaan, katso CV