Hypnoosi ja suggestoterapia Uusikaupunki ja Ulvila

Hypnoosi on tietoisuuden tila, tajunnan tila tai vireystila, joka on jokaiselle ihmiselle ominainen ja erilainen kokemus. Usein ihmiset kokevat hypnoosin hyvänä, rentona olotilana. Hypnoositila voidaan saada aikaan erilaisin menetelmin ja erilaisin ohjauskeinoin. Hypnotisoijan tehtävänä on ohjata tähän tilaan ja avustaa henkilöä saavuttamaan oma yksilöllinen hypnoositilansa. Hypnoosi on asiakkaan ja terapeutin yhteistä toimintaa ja sen tarkoituksena on vaikuttaa asiakkaan haluamiin asioihin ja tavoitteisiin. Ihminen ei hypnoosissa menetä kontrollia omaan käyttäytymiseensä. 

Hypnooosi ja suggestoterapia on terapiaa, jossa hyödynnetään hypnoositilaa. Suggestioita käyttämällä pyritään muuttamaan asiakkaan käyttäytymistä, kokemuksia, tuntemuksia tai ajatuksia siten kuin asiakas haluaa ja mitkä ovat hänen tavoitteensa.. Suggestiot ovat yhdessä sovitun tavoitteen saavuttamiseen suunnattuja ehdotuksia ja väittämiä, jotka asiakas hyväksyy. Suggestiot kuuluvat arkipäiväiseen elämäämme mutta hypnoosissa kykymme vastaanottaa suggestioita on lisääntynyt. 

Hypnoosia ja suggestoterapiaa voidaan soveltaa mm. rentoutumisen oppimiseen, pelkoihin ja jännitystiloihin, esiintymisjännitykseen ja tupakoinnin lopettamiseen. Terapeutin vastaanotolla hypnoosi on yksi turvallinen menetelmä muiden menetelmien joukossa; sen soveltuvuutta asiakkaan tilanteeseen arvioidaan ensimmäisellä vastaanotolla yhdessä. Hypnoosi ja suggestoterapia voi toteutua joko lyhytterapiana (ongelmasta riippuen esim. 3-10 kertaa) tai osana pitkää terapiaa.

Yhteydenotto

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Viesti